Ifjúság

Kedves imádkozó Fiatalok!

Az évek óta megszervezésre kerülő Kárpát-medencei Református Ifjúsági Imaéjjel jelentősége hatványozódik most amiatt, mert a világot sújtó járvány sokakban félelmet, bizonytalanságot, csüggedést ébreszt. Ilyenkor szükség van a hitre hagyatkozó józanságra, a szilárd bizonyosságra személyes életünk és az emberi társadalom élete felől, amely az Isten megtartó kegyelmében gyökerezik.

Nagyon jó választásnak tartom az idei imaéjjel témáját, amely előrevetíti azt, hogy bármilyen körülmények között is legyünk, Áprily Lajos Menedék című versének „egyetlen tornyos sziklaszála” megmarad: az Isten. Ő maga a szeretet, és ettől a szeretettől nem szakíthat el minket senki.

Szeretetét Jézus Krisztusban mutatta meg igazán, s „ha a világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” (1Jn 1,7)

A Krisztussal való közösség teremti meg az egymással való közösséget. Most ez nagyon fontos, amikor elzárva érezzük magunkat egymástól, amikor korlátozva van a mozgásterünk. De az imádság lehetőségként adatik. Ezt nem szoríthatja határok közé és nem tilthatja meg senki.

Azt kívánom, hogy a jelenlegi, nem könnyű körülmények között is átütő erővel jelenjen meg az Úr Jézus szeretete az imádságok által, és legyen bátorításul és reménységül sokaknak.

Fazekas László

püspök (Felvidék)