Ifjúság

Az ifjúsági iroda projektjei

Ifivezető Képzés

Egyházunk működésének fontos szereplői a gyülekezeti, illetve regionális szinten önkéntes szolgálatot végző ifjúsági munkatársak. Feladatuk, hogy segítsék a lelkipásztorok munkáját, segítsék követni az aktuális ifjúságra jellemző trendeket, s ezáltal egyházunk minél naprakészebbé válhasson az ifjúsági munka terén.

ivk.jpg

Megtartó hálózat épül

„Isten minden alkalommal megmutatja, mennyire jó döntés volt jelentkezni erre az áldott, személyiségformáló programra” – vallja Gorliczay Edit, az Ifivezető Képzés (IVK) egyik idei résztvevője. A Zsinati Ifjúsági Iroda az Exodusszal együttműködésben ebben az évben is megszervezte négyalkalmas képzését, amelynek májusi hétvégéjére mi is ellátogattunk.

ivk003.jpg

A jövő most kezdődik

„A mi felelősségünk, hogy ne az utolsókként gondoljunk fiataljainkra, hanem velünk egyenlő gyülekezeti tagokként” – vallja Ablonczy Áron gazdagréti lelkipásztor. Néhány lelkésztársával az előző hétvégén szervezték meg azt a másfélnapos Ifivezető Képzést, melyre az ország megannyi részéből érkeztek fiatalok, hogy újabb ismeretekkel gazdagodjanak.

fdani300.jpg

Vallástól az élő hitig

„Régen úgy gondoltam, egyszerűbb megtérnie annak, aki egyszer csak meghallja az igét, mindent otthagy és követi Istent. Ma már tudom, hogy ez nem igaz: ha folyamatosan hallom az igét, sok mindent megtanulok és nyitott szívvel érdeklődőm, Isten meg fog szólítani” – vallja Fodor Dániel, a Debrecen-nagytemplomi gyülekezet ifivezetője, akivel az Ifjúsági vezetőképző és a Konfi+ után arról beszélgettünk, miért szeretne vezetővé válni egy mai fiatal.

További tartalmak
Ifivezető Képzés_vajta2019
Ifivezető Képzés_vajta2019
Ifivezető Képzés_vajta2019

Hisszük, hogy a fiatalabb generáció megtartásának, és az utánpótlás gondozásnak egyik kulcsa a képzett, megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkező, hitében növekvő és erősödő munkatársak jelenléte, szolgálata. Ezért hosszútávú működési tervünkben hangsúlyosan szeretnénk foglalkozni az ifjúsági vezetők, ifjúsági munkások képzésével.

Mindezt széles körben, országos és Kárpát-medencei szinten elérhető, minőségi tréningek, továbbképzések, szakmai napok és konferenciák segítségével. A törekvés célja, hogy 2030-ra minden gyülekezeti, illetve regionális ifjúsági csoportot vezető önkéntes rendelkezzen a kellő képzettséggel és tapasztalattal, amelyet egy komplex Ifjúsági Vezetőképző Program keretében sajátított el.

Ezért indítottuk újra 2018-ban az Ifivezető Képzést, melynek 2020-ban indul el harmadik évfolyama.

Kárpát-Medencei Református Ifjúsági Imaéjjel

Imaéjjel 2019

ELCSENDESEDÉS, ÖSSZETARTOZÁS, IMÁDSÁG

Az összetartozást erősítve minden év októberében, a Reformáció hónapjában imaéjjelt szervezünk. A kezdeményezésbe Kárpát-medence szerte gyülekezetek, ifjúsági csoportok, iskolák szoktak bekapcsolódni. A program célja, hogy a fiatalok megtapasztalják a közös imádságban rejlő erőt, valamint, hogy az imádság fontosságát és gazdagságát tisztábban lássák.

Csillagpont ifioldalra 2

Csillagpont

Kétévente szervezzük meg egyházunk legnagyobb Kárpát-medencei ifjúsági rendezvényét, ami alkalmanként több ezer fiatalt vonz. Többet kínál az egyszerű fesztiváloknál: a Csillagpont egyben lelki alkalom is, ahol tényleg fel tudsz töltődni. A Találkozó azért felejthetetlen élmény, mert nemcsak igényes kulturális és szórakozási lehetőségeket kínál, hanem találkozási pont is, ahol résztvevőkként együtt gondolkodhatunk a világról, közös értékeinkről, Istenről.

Kárpát-medencei Ifjúsági Egyeztető Fórum - GeKIB

Gekib

EGYÜTTMŰKÖDÉS, HÁLÓZAT, KÖZÖSSÉG

A Kárpát-medencei református ifjúsági munkások szervezete, a GeKIB nem csak egy fórum, hanem egy közösség is, ahol egymás munkáját követve és segítve élik meg a tagok a hálózat erejét. Évente kétszer találkoznak, hogy szakmai tréningek, előadások során inspirációt gyűjtsenek. A találkozás emellett lehetőséget biztosít arra is, hogy egyeztessenek a Kárpát-medencében zajló református ifjúsági munkáról. Amennyiben szeretné szervezetét, egyetemi gyülekezetét megismertetni a GeKIB-bel és a csapat része lenni, keresse az Ifjúsági Irodát!

Olvass tovább a GeKIB-ről

gekib_10_03.jpg

Rajtunk múlik, milyenné válik

Hálaadással és közös tervezéssel ünnepelte első találkozásának tizedik évfordulóját a Kárpát-medencei Református Ifjúsági Egyeztető Fórum – más néven a Geki

ifi.jpg

Sokarcú szervezés

A Kárpát-medencei református ifjúsági munkások közössége is ráfordult a Csillagpontra – többek között a jövő évi református ifjúsági találkozóról tanácskoztak a Gekib nagyváradi ülésén november 5. és 7. között. Az egyetemi lelkészek, ifjúsági referensek, teológiák és az ifjúsági szervezetek képviselői – közel ötvenen – a rendezvényszervezés elméletében mélyedtek el.

gekib.JPG

A Gekib titka

Miért hasznos, ha hatvan-hetven Kárpát-medencei ifjúsági vezető együtt tölt néhány napot? Ez a pár nap időt és teret nyújt az ismerkedésre, ötletelésre, szakmai továbbképzésre, kötetlen beszélgetésekre és a lelki feltöltődésre is.

További tartalmak

Közös ösvényen járnak

Berekfürdőn tartotta idei első találkozóját a Kárpát-medencei Ifjúsági Egyeztető Fórum, azaz a GeKIB. Néhány résztvevőt arról kérdeztük, hogy a szervezetük képviseletén túl, számukra személyesen, mit is jelent a GeKIB.

A bizalom döntés kérdése

A már jól működő közös projektek mellett a bizalom kérdéséről tanácskozott a Kárpát-medence református ifjúsági munkásainak egyeztető fóruma (GeKIB) közel nyolcvan résztvevője február 16. és 18. között Nagyváradon, akik a nem egyházi ifjúsági munka, ifjúságpolitika témáiról is hallgattak előadást.

Ismét Mályiban találkoztak a GeKIB tagjai

Mályiban találkozott a Kárpát-medencei egyházkerületi ifjúsági referenseket és az ifjúsági szervezetek vezetőit tömörítő Generális Konvent Ifjúsági Bizottsága (GeKIB) február 24-26. között. A résztvevők beszámoltak munkáikról, egyeztettek az idei programokról és beszélgettek a fiatalok megszólításának lehetőségeiről, eszközeiről.

GeKIB: bizalmi háló református fiataloknak

A fiatalok ifjúsági munkába történő bevonásáról, a hitvédelemről, és a jövő évi programokról is szó volt a Generális Konvent Ifjúsági Bizottsága (GeKIB) legutóbbi ülésén Sárospatakon.

Bizottság, amely működik

Van ifjúsági élet egyházunkban Kárpát-medence szerte – újra ez a tanulsága a Generális Konvent Ifjúsági Bizottsága (GeKIB) idei első ülésének.

Milyen állat a gekib?

Mit tehet magáért egy ifjúsági munkás, aki kiég a lehetetlen elvárások között? Mályiban találkoztak a Kárpát-medencei református ifjúsági munkások.

További tartalmak