Ifjúság

Imaéjjel '18: Fekete Károly üzenete

Október 26-án, pénteken a református fiatalok átimádkozzák az éjszakát szerte a Kárpát-medencében. Csatlakozz az imaéjjelhez Te is!

Kedves Testvéreim!

Ebben az évben a szervezők a Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjelre Jézus főpapi imájából választották a vezérigét. Ez az ige az Újszövetség szentélyébe enged bepillantást, ahol még a földön lévő Jézus Krisztus könyörög az Atyához önmagáért, tanítványaiért és azokért, akik bármikor is hinni fognak benne.

Ez az imádság ránk, mai Krisztus-követőkre is kiterjeszti az értünk imádkozó Úr erejét, mert azt mondja: „De nem értük könyörgök csupán (a tanítványokért), hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned…”(Jn 17,11-12a) Szinte felfoghatatlan, hogy ebben a jövő idejű mondatban, már mi is benne vagyunk. Jézus ezzel a mondatával minden imádkozót és igehirdetőt megelőz, aki bármikor és bárhol szószékre lép, hogy hirdesse az evangéliumot, vagy imádságba kezd, hogy közbenjárásba fogjon egyetlen testvérért illetve egy fontos ügyért. Mindegy hogy honnan és milyen állapotból kiáltasz Hozzá, igazából az Ő értünk mondott könyörgése a megoldás kulcsa. Jézus Krisztus az egyetlen és a tökéletes Közbenjárónk. Miközben zajlik az imaéjjel, maga Jézus is átimádkozza az éjszakát. Jézus folyamatos imaéjjelt tart, hogy legyen becsatlakozási és eggyé válási lehetőségünk abba a nagy imafolyamba, amit Ő tart fenn miattad és miattam. És úgy zárja majd le ezt az idei imaéjjelt is, hogy ahol és amivel folytatjuk az életünket, a köznapi dolgainkat, Ő már ott és azokért is könyörgött, sőt előttünk jár. Ő mindig megelőz minket. Előbb szeretett minket és előbb imádkozott értünk. Ma is így könyörög, ehhez hasonló módon a mi Közbenjáró Urunk. Mennyire szükségünk van erre!

Az imádkozó Jézus számára fontos, hogy az emberi tanúk szavára újabb követők támadjanak, s a hittel élt élet hitre hívjon másokat. A főpapi ima szerint a legvonzóbb és leghatásosabb az, ha keresztyén és keresztyén között létrejön az a kikezdhetetlen szeretetközösség, amely az Atya és a Fiú egységét példázza. Az Atyában és a Fiúban ugyanaz az egységesítő hatalom van, mert az Igazság Lelke fűzi össze őket. Ez a titokzatos egység teszi megbonthatatlanná a Szentháromság szeretetközösségét.

Közbenjáró Krisztusunk! Tekints ránk, hiszen mennyei erőre szoruló néped vagyunk: egyházunk még mindig szűkös személyi, anyagi és lelki gondokkal küzd. Bűnbánattal mondjuk, bocsánatodra várva, hogy vannak tisztázatlan elindulásaink, szinte vakmerő nekibuzdulásaink, vannak Istent kísértő vállalkozásaink és akad szétforgácsolt közösség is bőven, meg kegyességi széthúzástól sem vagyunk mentesek. Bocsáss meg nekünk! Jézusunk, esedezz ma is értünk!

Hálásak vagyunk, hogy Te még mindig a magadénak tekintesz minket, még mindig bízol bennünk és a szívünkben végbemenő minőségi változásban. Egyesíts bennünket Te, hogy akik körülvesznek bennünket, azok ne botránkoztató egyházat, ne sebeket feltépő és sebeket ejtő közösséget lássanak, hanem olyan tanítványokat és tanúkat, akik békességet munkálnak és közösséget építenek!

Adjon erőt számunkra Urunk ehhez a Te megelőző szereteted! Ámen.

Debrecen, 2018. Reformáció hava

Dr. Fekete Károly püspök, Tiszántúli Református Egyházkerület